Meer weten?

NIEUWS

Op 26, 27 en 28 mei 2023 zullen we op de gamefair in Duras aanwezig zijn, toch een mooie uitstap waard.


Op 2, 3 en 4 juni 2023 zullen we op de tuindagen in Heks aanwezig zijn.

Tot dan?

Zin in een gratis en digitaal ontwerp op maat?

Nodig uzelf uit (even bellen...) en wij zorgen ook nog voor de koffie.

  “hij die bouwt” (HDB) is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van vakwerkgebouwen met een lemen, eikenhouten of gevlochten wandvulling.  Deze gebouwen zijn oerdegelijk en duurzaam, ecologisch verantwoord, van nature goed geïsoleerd, zeer decoratief en perfect passend in elke omgeving.  Ze zijn te verkrijgen volgens eigen behoeften en naar de strenge hand van de meester.

Het lemen dient te gebeuren tijdens de lente- en zomermaanden (natte leem mag niet bevriezen).  Voor doe-het-zelvers kunnen deze gebouwen als bouwpakket geleverd worden met gratis ondersteuning en knowhow.


DUURZAAM 


De degelijkheid en de duurzaamheid zitten ‘m in de keuze van de gebruikte materialen : Europees eikenhout, leem, stro, kalk.  Van eikenhout weten we dat het enkele honderden, zoniet duizenden jaren kan doorstaan mits het niet aan teveel vocht wordt blootgesteld (=schimmels, “on”gedierte).  Dit wordt vermeden door te zorgen voor een overstekend dak en voor een degelijke plint.  Leem is een zuiver, heerlijk natuurproduct met vele goede kwaliteiten (genezende modderbaden).  Na het uitharden samen met kalk vormt het een stevige muur of vloer die de tijd kan trotseren.  Trouwens, lemen huizen van enkele honderden jaren zijn er nu nog, en deze zijn dikwijls nog in zeer goede staat.


ECOLOGISCH VERANTWOORD


Het hout voor de (bij)gebouwen komt uit speciale kapbossen waar aan bosbeheer gedaan wordt.  Europees eikenhout is hout uit eigen streek, dus de vervoerkosten en de belasting voor het milieu zijn miniem.  Dit geldt ook voor het stro (een bijprodukt van granen) en de leem (puur aangeboden door moeder natuur).  Als deze gebouwen ooit moeten afgebroken worden (daarvoor zijn ze eigenlijk veel te mooi), kunnen ze integraal terug naar de natuur omdat er alleen zuiver organische materialen gebruikt worden


GOED OM WETEN


De voorbereidingen, zoals het kappen van het hout en het mengen van de leem gebeuren in de leemcentrale van HDB.  Het gebouw wordt gedemonteerd geleverd en ter plaatse gemonteerd, zonder kapwerk en zonder van de tuin een puinhoop te maken (door kraan of vrachtwagen).Voor elk (bij)gebouw dat in België gebouwd wordt, is een bouwvergunning vereist (uitgezonderd een bijenhal). De aanvraag duurt ongeveer acht weken. Fundering- en dakwerken worden niet door HDB uitgevoerd.  De nodige materialen kunnen wel door HDB geleverd worden. Elk advies is gratis. Een architect is vereist indien het een woning of een bijgebouw (groter dan 30 m², gelegen buiten een straal van 30 meter van de woning) betreft.HOE ERAAN BEGINNEN????


dit is een 3d-ontwerp

Als potentiële klant komt ge bij ons met een idee. Dit kan een tekening of ruwe schets zijn of een lijstje met voorwaarden waaraan de toekomstige vakwerkconstructie moet voldoen of een foto. Aan de hand van die gegevens maken wij een digitale voorstelling van uw constructie. Op deze tekening is duidelijk te zien hoe het gebouw er zal uitzien. Deze tekening dient als basis voor het uiteindelijke ontwerp. Dit wil zeggen dat in deze fase er nog aanpassingen kunnen gebeuren, zoals de plaats van een poort of een raam, enz... Deze tekening wordt in 3D(imensies) uitgevoerd. De 3D-tekeninig laat duidelijk zien hoe het gebouw er in werkelijkheid zal uitzien. Er kan als het ware worden rondgelopen in het gebouw voor het gebouwd wordt. Dit heeft als voordeel dat er een bijna perfect beeld kan gevormd worden van de toekomstige constructie. Er kan ook op enkele seconden gezien worden, wat de verschillende mogelijkheden zijn wat betreft de wandvulling: leem, houten beschot, vlechtwerk, enz... Tot hiertoe is dit alles gratis en voor niks. In dit stadium zal het plan nog niet meegegeven worden, maar kan het altijd geraadpleegd worden bij ons.


Wij kunnen ook een bouwdossier klaarmaken. Dit wil zeggen dat we u een dossier maken dat kan ingediend worden op het gemeentehuis. Hierin bevinden zich de aanzichten met grondplan, het liggingsplan, de inplanting en de motivatie. Voor dit werk wordt een tegemoetkoming gevraagd, die weliswaar teruggestort wordt of in mindering gebracht wordt, als de constructie bij ons gekocht wordt.


Bij dit ontwerp hoort ook een correcte prijsofferte. Een prijsofferte wordt opgemaakt door het aantal houtverbindingen te tellen en de kubieke meters eikenhout. Daarbij komt dan nog de eventuele plaatsingprijs. Onze constructies kunnen ook zelf geplaatst worden. Er wordt natuurlijk een gedetailleerd plan meegeleverd om dat te doen en ge kunt rekenen op onze bijstand.


Vakwerkconstructies zijn niet moeilijk om zelf te plaatsen: elke stijl, moerbalk of schoor heeft een nummer. Dit nummer staat op het plan en op het hout. Eigenlijk is het een plezante puzzel die in mekaar moet gezet worden. Het hout kan geleverd worden of kan zelf afgehaald worden. Let op: eikenhout is zwaar en kan niet zomaar op eender welke aanhangwagen gestapeld worden. Als het hout geleverd is, kan er bij ons nog altijd advies gevraagd worden en desnoods komen we langs op de werf, om u verder te helpen. Voor het maken van de gaten voor de houten pennen is er een boor nodig van 20 mm. Het zou ook kunnen dat een verbinding niet goed past: die kan worden bijgeschuurd met schuurpapier, dat samen met het doe-het-zelf-pakket, geleverd wordt.


En u dacht dat uw tuin af was???... Als er geen tuinconstrucie van 'Hij Die Bouwt' in de tuin staat, is die niet echt af. Of het zou kunnen dat er nog 'iets' ontbreekt in uw tuin, dan is het wel die tuinconstructie, waar al lang naar gezocht werd. Zijn er plannen om uw tuin echt 'af' te maken, aarzel niet, en neem dan contact met ons op.


Wij zijn gepassioneerd door vakwerkbouw, en dat is eraan te zien!!


Onze eikenhouten vakwerkgebouwen beantwoorden aan de volgende criteria:


1.      Het gebinte moet van eikenhout zijn.

2.      Het beschot (wandvulling) moet van eikenhout zijn.

3.      Eventuele poorten moeten van eikenhout zijn.

4.      In het gebinte mag geen enkele metalen spijker voorkomen.

5.      Elke verbinding is een pen- en gatverbinding, ook deze van een eventuele poort.

6.      Elke verbinding wordt verzekerd door een houten nagel (toognagel).

7.      Een ankerverbinding wordt verzekerd door een eikenhouten spie.

8.      Het eikenhout kan knoesten en weerbarsten vertonen.

9.      Niet alle balken zijn 100 % recht. Dit is eigen aan het hout. Het heeft echter geen negatieve invloed op de volledige constructie. Het draagt bij tot de             charme van het gebouw.

10.   Onder het dak bevindt zich een eikenhouten dakgebinte, met windschoren. Het dak is dus geen zogenaamd spantendak, dat alleen uit planken                     bestaat.

11.   Ons vakwerkgebouw beantwoordt aan de regels van de kunst, zonder toegevingen, is authentiek en uniek, op maat ontworpen en gebouwd.

12.   Onze constructies kunnen als bouwpakket geleverd worden. Ze kunnen door de bouwheer zelf gemonteerd worden (uiteraard hoort hier een goed               plan bij).

13.   Het ontwerpen is gratis en verplicht tot niets. Het ontwerpen gebeurt met de computer, in 3D. Zo kan er op voorhand een heel goed beeld gevormd              worden van hoe het gebouw er in werkelijkheid zal uitzien.